รับสมัครด่วน!!

ตำแหน่งงาน : ฝ่ายการตลาด
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
ลักษณะงาน : - - -
คุณสมบัติผู้สมัคร : * ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี วุฒิปวช. - ปริญญาตรีขึ้นไป
* สาขาที่จบ บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์, การตลาด, มนุษยศาสตร์, การจัดการ, การโรงแรม, บัญชี, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
* มีไหวพริบ รับผิดชอบ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
สวัสดิการ : - - -
สถานที่ปฏิบัติงาน : - - -
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร 
วิธีการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท
ติดต่อบริษัท