counter
หน้าหลัก > Technology
ขนาดกระดาษ
 ขนาดกระดาษ
ขนาดกระดาษที่ใช้งานในสำนักงานในประเทศไทยทั่วไปใช้ขนาดมาตรฐาน คือ ขนาด A4 ความหนา 80-100 แกรม และในประเทศอื่น เช่นสหรัฐอเมริกาใช้ขนาด Letter
การควบคุมงานพิมพ์ Offset
 การควบคุมงานพิมพ์ Offset
การพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน คือ การพิมพ์ที่มีคุณภาพเหมือนต้นฉบับนี่คือคำจำกัดความที่ชัดเจนที่สุด ปัจจัยที่เอื้ออำนวยให้บรรลุถึงคุณภาพที่ดี ได้มาตรฐาน
ขนาดของเครื่องพิมพ์ offset
 ขนาดของเครื่องพิมพ์ offset
เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท โดยทั่วไปมีหลักการเดียวกัน คือ ประกอบด้วยโมแม่พิมพ์ โมยางและโมพิมพ์ ที่โมแม่พิมพ์จะมีระบบการให้น้ำและต่อเพลทอยู่ การถ่ายทอดภาพ เกิดจากโมแม่พิมพ์ได้รับหมึก แล้ถ่ายทอดภาพให้โมยาง แล้วโมยางจึงถ่ายทอดภาพให้กับกระดาษ หรือวัสดุที่ใช้พิมพ์ ในการถ่ายทอดภาพจากโมหนึ่งไปยังโมหนึ่งจะต้องใช้แรงกดน้อยที่สุด
ประเภทของไฟล์
 ประเภทของไฟล์
ประเภทของไฟล์มีไว้เพื่อจำแนกหน้าที่และรูปแบบของไฟล์ เพื่อให้เราทราบได้ว่าไฟล์นั้นๆ มีหน้าที่อะไร ใช้ทำอะไร แต่ในที่นี้ ทางเรา จะแนะนำเฉพาะไฟล์ใช้ควบคู่กับการทำงานกราฟฟิคเท่านั้น
ก่อนหน้า - 1 - 2 - 3 - 4 - ถัดไป